نمایش نوار ابزار

برنامه امتحانات تجدیدی و ارتقائی

برنامه امتحانات تجدیدی و ارتقایی شهریور ماه ۹۵ اعلام شد:

توجه : دروسی که با ستاره متمایز شده اند ، فقط مخصوص به امتحانات ارتقایی میباشد.

برنامه_6-1

دیدگاه ها